Termeni Garanție

    Neffos Limited sau filialele sale locale Neffos ("Neffos") asigură pentru fiecare Produs achiziționat ("Produsul") prezenta garanție ("Garanție"). Garanția este separată și în completarea drepturilor legale ale consumatorilor conferite acestora de legislația națională și europeană aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri de consum. Prin urmare, această garanție nu afectează sau înlocuiește drepturile conferite consumatorului de legislația în vigoare. Neffos, în conformitate cu această garanție, declară și garantează că produsul și accesoriile sale, în condiții de utilizare normală, în timpul perioadei de garanție, sunt lipsite de vicii ascunse de material și manoperă.

1.    Garanția durează și este asigurată, în conformitate cu legile locale în vigoare, ca standard pentru o perioadă de douăzecișipatru (24) luni pentru unitatea gazdă, șase (6) luni pentru baterie și încărcător și trei (3) luni pentru cască de la data achiziționării Produsului ("Perioada de garanție") și se aplică numai în cazul în care ați achiziționat Produsul în România din rețeaua de vânzători autorizați Neffos. 
Perioada de garanție începe din momentul achiziției produsului de către primul Cumpărător. 
Certificatul de garanție nu este transmisibil.
Durata medie de utilizare a produsului este de trei (3) ani.
    În cazul în care produsul dumneavoastra necesită service în garanție, vă rugăm, să accesati rubrica „Centrul de Service”.

2.    Durata termenului de garanție a produsului se prelungește cu timpul de nefuncționare scurs de la predarea produsului către Centrul de Service Autorizat Neffos până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și al notificării în scris, în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către Cumpărător. 
Aducerea la conformitate a produsului va fi efectuată într-o perioadă de maxim 15 zile calendaristice de la data predării produsului în punctul de colectare al Centrului de Service Autorizat Neffos.

3.   Cumpărătorul este obligat să furnizeze chitanța / factura de cumpărare și prezentul certificat de garanție. În cazul în care aceste documente nu sunt prezentate sau dacă sunt incomplete sau ilizibile, Neffos își rezervă dreptul de a refuza serviciul de garanție. De asemenea Cumpărătorul are obligația de a prezenta produsul cu codul de securitate dezactivat sau să îl comunice service-ului autorizat.

Pentru modelele din gama X, avem rugămintea, de a păstra folia de protecție ce conține Seria produsului (S/N). Aceasta poate fi solicitată de către Centrul de Service Autorizat Neffos în momentul prezentării produsului în service.

4.    În timpul perioadei de garanție, Neffos sau rețeaua sa de service-uri autorizate va repara sau înlocui, la alegerea Neffos, produsul sau orice piesă relevantă a acestuia, în cazul în care produsul se dovedește a fi defect. Produsul reparat sau Produsul / piesa furnizată ca înlocuitor pentru un Produs / piesă defectă nu va prezenta vicii ascunse de material și manoperă. Piesele furnizate ca înlocuitoare vor beneficia de garanția inițială a produsului, aceasta începe în momentul în care produsul a fost achiziționat. Cumpărătorului produsului sau reprezentantului acestuia nu i se vor percepe costuri (fie pentru piese, manoperă sau altele) pentru repararea sau înlocuirea unui produs defect în timpul perioadei de garanție atâta timp cât acesta se încadrează în normele detaliate de prezentul certificat. Toate piesele sau echipamentele defecte înlocuite vor deveni proprietatea Neffos.
În cazul în care produsul se va trimite prin curier către Centrul de Service Autorizat Neffos, acesta va fi ambalat corespunzător pentru a reduce riscul deteriorării în urma transportului (este recomandat să se folosească ambalajul original al produsului).

5.    Prezenta garanție nu acoperă daunele rezultate din:  
•    Uzura normală a echipamentului. 
•    Defecțiuni și daune datorate utilizării echipamentului în mod diferit decât în mod normal sau în cel indicat pentru acesta.
•    Orice dezasamblare, reparație, schimbare sau modificare efectuată neautorizat.
•    Utilizare necorespunzătoare, abuz, neglijență sau accident indiferent de cauză.
•    Defecțiuni sau daune rezultate din utilizare necorespunzătoare, exploatare, întreținere, instalare sau alte schimbări sau modificări.
•    Defecțiuni sau daune provocate ca urmare a vărsării de alimente sau lichide, coroziune, rugină sau utilizarea greșită a tensiunii.
•    Zgârieturi sau deteriorări mecanice ale suprafețelor din plastic și a celorlalte componente externe expuse, fabricate pentru o utilizare normală a consumatorilor.
•    Expunere la soare, trăsnet, incendiere.
•    Distrugerea circuitelor interne datorată șocurilor de tensiune ale rețelei electrice.
•    Neconcordanță între numărul de serie (SN) / seria IMEI înscrisă pe certificatul de garanție, cea înscrisă pe produs și cea electronică din produs.

6.    Garanția va fi nulă si neavenită, în oricare dintre următoarele situații:
•    În cazul în care numărul de serie (SN) / seria IMEI sau sigiliul de pe echipament a fost șters sau dezlipit. 
•    În cazul în care orice prevedere conținută în această garanție a fost modificată în orice fel fără acordul scris în prealabil al companiei Neffos.
•    Dacă nu se prezintă documentele de achiziție a produsului sau dacă următoarele informații nu sunt specificate clar în acestea : numărul de serie (SN) / seria IMEI, data achiziției, informațiile vânzătorului.

7.    Prezenta garanție este valabilă numai pentru componentele hardware ale produsului așa cum a fost furnizat acesta inițial și nu se aplică în cazul oricărui alt software sau echipament care sunt deținute de Neffos sau de părți terțe pentru care un acord de licență pentru utilizatorul final sau garanție separată / declarații de garanție sau excluderi sunt furnizate sau destinate să se aplice.
Garanția nu acoperă materiale și activități de service uzuale: instalarea componentelor sub forma de upgrade, programarea, curățarea și întreținerea, înlocuirea siguranțelor, revizii periodice.

8.    Compania Neffos nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea oricăror aplicații software, date sau medii de stocare mobile care nu permit back-up-ul de date. Prin urmare, Neffos recomandă Cumpărătorului să facă o copie de rezervă pentru conținutul produsului său, înainte de a îl trimite către un Centru de Service Autorizat Neffos.

9.    Cu excepția garanțiilor exprese prezentate mai sus, Neffos nu acordă alte garanții, explicite sau implicite, prin prisma statutului său sau în alte moduri, în ceea ce privește produsul, adecvarea pentru orice scop sau în orice alt mod. În măsura în care este permis de legislația locală, compania Neffos nu este răspunzătoare pentru lipsa utilizării produsului, pierderea sau orice alte daune indirecte care sunt provocate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul sau pentru încălcarea oricărei garanții exprese sau implicite.
Promoțiile ce extind sau îmbunătățesc condițiile de garanție sunt specifice fiecărei țări și nu pot fi revendicate în alte zone decât în țara ce le oferă.